Næste møde vil være den 4-2/2014
I Byens Hus

 

Afdelingsbestyrelsen i Lyngbyen afholder som udgangspunkt bestyrelsesmøde, den første tirsdag i måneden i mellem kl.1900 og kl.2100 Lyngens Kvarter 230.

Der vil fra kl.1900 til kl.1930 være åben dør, således at i som beboer kan komme ind og stille et spørgsmål eller komme med indlæg.

Du kan også sende dit indlæg eller spørgsmål via e-mail:

Send en E-mail til bestyrelsen afd.200-bestyrelsen@outlook.com

Læs Dagsorden og Referater af vores møder her

Den siddende bestyrelse

Formand: Kenneth Halberg Hansen 29/8/2013-28/9/2015

Bestyrelsesmedlem: Jesper Johansen 29/8/2013-28/9/2014

Bestyrelsesmedlem: Thomas Ravnholt 29/8/2013-28/9/2015

Bestyrelsesmedlem: Rita E. L. Sørensen 29/8/2013-28/9/2014

Bestyrelsesmedlem: Johnny Larsen 29/8/2013-28/9/2014

Bestyrelsesmedlem: Higma Hussein 29/8/2013-28/9/2015

Bestyrelsesmedlem: Heidi Willers 29/8/2013-28/9/2014

Suppleant: Ingvard Hansen 29/8/2013-28/9/2014

Suppleant: Ulla Jensen 29/8/2013-28/9/2014

Suppleant: Knud Kusk-Hansen 29/8/2013-28/9/2014

Suppleant: Shamso Dahir Mallin 29/8/2013-28/9/2014

 

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen Afd.200

 

Afdelingsbestyrelsens opgaver

1.    Afdelingsbestyrelsen fungerer som tillidsrepræsentanter for beboerne i afdelingen og samarbejder med beboerne, boligorganisationen og administrationen om forhold i afdelingen.

 2.    Afdelingsbestyrelsen medvirker til udvikling af beboernes trivsel ved bla. at fremsætte forslag til ekstraordinær aktiviteter og forbedringer i afdelingen. Forslagene udarbejdes i samarbejde med administrationen. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslagene for afdelingsmødet til godkendelse.

3.    En gang om året gennemgår afdelingsbestyrelsens medlemmer sammen med en repræsentant for administrationen afdelingens vedligeholdelse og renholdelse. På grundlag af denne gennemgang laver administrationen et oplæg om gennemførelse og økonomiske konsekvenser af de foreslåede arbejder og aktiviteter, som indarbejdes i afdelingens vedligeholdelsesplan eller i selvstændige forslag, som skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. (Markvandring)

 4.    Hvert år gennemgår og behandler afdelingsbestyrelsen forslag fra administrationen til budget for afdelingens drift. Afdelingsbestyrelsens ønsker om tilføjelser eller ændringer m.v. af driftsbudgettet fremsættes – eventuelt på et møde – over for administrationen. Afdelingsbestyrelsen forelægger herefter forslag til driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

 5.    Afdelingsbestyrelsen drøfter serviceniveauet i afdelingen med administrationen og aftaler det udgiftsmæssige niveau under de årlige budgetforhandlinger.

 6.    Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen, hvilket bla. omhandler passende renholdelse og vedligeholdelse i afdelingen, svarende til det niveau, der er aftalt i forbindelse med budgetbehandlingen.

 7.    Eventuel påtale eller klager fra afdelingsbestyrelsen over renholdelsestilstand, vedligeholdelsesforhold eller ejendomsfunktionærers arbejde rettes til administrationen, som tager stilling til påtalen/klagen sammen med boligorganisationens ledelse.

 8.    Afdelingsbestyrelsen forholder sig fx en gang om året til niveauet for istandsættelse ved fraflytning. Det sker i samarbejde med administrationen ved gennemgang af et fraflyttet lejemål, der er synet af administrationen.

9.    Administrationen indhenter tilbud og indgår aftaler med håndværkere mv. på afdelingens vegne under hensyntagen til eventuelle ønsker fra afdelingsbestyrelsen.

10. Administrationen udarbejder årsregnskab for afdelingen og fremsender det til afdelingsbestyrelsen til godkendelse.  Hvis afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at regnskab skal forelægges for afdelingsmødet, er det afdelingsbestyrelsen, som formelt fremlægger regnskabet til afdelingsmødets godkendelse. Fremlæggelse m.v. kan uddelegeres til administrationen.

11. Organisationsbestyrelsen indbringer eventuelle uenigheder mellem afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet og boligorganisationens ledelse om driftsbudgettet og årsregnskabet for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

12. Afdelingsbestyrelsen vælger selv repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab blandt afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

13. Afdelingsbestyrelsen nedsætter udvalg, som denne udpeger, til at arbejde videre med at konkretisere forslag til arbejde i afdelingen eller til afholdelse af arrangementer eller fester samt kulturelle aktiviteter fx udgivelse af beboerblad, etablering af fritidsklubber og andre aktiviteter.

14. Afdelingsbestyrelsen giver beboerne mulighed for at henvende sig via mail, og på et hvilket som helst møde i den første halve time, medmindre andet er beskrevet på dagsordenen.

15. På det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde fremlægger afdelingsbestyrelsen beretningen for det forløbne år. Er der udarbejdet en skriftlig beretning skal den udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

16. Afdelingsbestyrelsen skal være på 7 medlemmer og 2-4 suppleanter.

17. Formanden vælges særskilt af afdelingsmødet.

18. Afdelingsbestyrelsen fordeler selv opgaverne (referent, kasser etc.) indbyrdes.

19. Hvervene som formand for eller medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnede.

Afdelingsbestyrelsens møder

20. Afdelingsbestyrelsen fastlægger selv deres møder. Afdelingsbestyrelsesmøderne indkaldes af [formanden] efter en aftalt mødeplan eller efter ønske fra blot et medlem af afdelingsbestyrelsen.

21. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de tilstedeværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

22. Afdelingsbestyrelsen offentliggør dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder på fællesbos hjemmeside og eller ved opslag for afdelingens lejere, samtidig med at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen offentliggør ligeledes referat af møderne for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Eventuelle drøftelser om beboernes personlige forhold er underlagt tavshedspligten og refereres ikke i det offentlige referat.

23. Hvis en administrativ medarbejder eller en ejendomsfunktionær deltager i et møde i afdelingsbestyrelsen, tilrettelægges mødet så de punkter, hvor de pågældendes nærværelse er ønsket, behandles først.

24. Suppleanter må deltage i afdelingsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

25. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen træder vedkommende automatisk ud af afdelingsbestyrelsen og suppleanten indtræder. Hvis der ikke er valgt suppleant skal der vælges et nyt medlem på et afdelingsmøde. Hvis et medlem på grund af længevarende sygdom eller lign. [2 måneder og derover] træder midlertidigt ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes.

 

 

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Calendar

januar 2019
M T O T F L S
« aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

nike shox hogan scarpe calcio Tiffany christian louboutin Scarpe Adidas superstar Scarpe Reebok Adidas Scarpe nike sb Scarpe nike air force air jordan adidas scarpe Tacchi
belstaff lederjacke canada goose outlet duvetica jacke moncler jacke duvetica damen canada goose sale woolrich parka damen duvetica herren woolrich parka woolrich parka herren woolrich outlet parajumpers outlet canada goose damen duvetica mantel belstaff sale moncler jacke herren canada goose deutschland
nike shox hogan scarpe calcio Tiffany christian louboutin Scarpe Adidas superstar Scarpe Reebok Adidas Scarpe nike sb Scarpe nike air force air jordan adidas scarpe Tacchi
parajumpers canada parajumpers toronto duvetica jacket peuterey jacket moncler praha canada goose bunda barbour bunda moncler bunda parajumper jakke woolrich jakke belstaff jakke peuterey jakke canada goose expedition parka dame barbour jakke canada goose expedition parka moncler jakke parajumper dame moncler portugal ugg portugal moncler outlet canada goose rea canada goose väst canada goose barn barbour jacka duvetica jacka moncler jacka moncler väst